Ankara'da, Çarşıbaşı Tanıtım Günleri...

Kullanıcı Oyu:  / 1
En KötüEn İyi 


Ankara'ü  da gerçekleştirilenü  ve Devlet Bakanıü  Sayınü  Faruk Nafızü  ÖZAK'ü  ın öncülüğünde

Trabzonü  Vakfıü  veü  Trabzon Derneğitarafındanü  Trabzon Valiliği,ü  Trabzon Belediyesi,ü  Trabzonü  Ticaretü  veü  Sanayiü ü  Odası,ü  Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği,ü  Trabzon Borsası,ü  Doğuü  Karadeniz İhracatçılar Birliği ve KTÜ Ã¢Â€Â˜ü  nünü  katkılarıyla gerçekleştirilen “HER YÖNÜYLE TRABZON ETKİNLİKLERİ”ü  ninü  dördüncüsüü  20-24 ޞubat tarihleriü  arasındaü  düzenlendi.


Atatürk Kültür Merkezindeü  yapılanü  etkinliklerdeü  Belediyemiz stantü  açarak, Çarşıbaşı' naü  özgüü  Keşan Bezini tanıttı.ü ü  Gelen konuklaraü  Keşanü  hediyeü  edildi.ü  Keşanü  danü  yapılmış keselere konulan fındıklarıü  daü  gelen ziyaretçilere ikram edildi.ü  Ayrıca Stantdaü ü ü  fındıkü  kavurarakü  standımızıü  ziyaret edenlereü  ikram edildi.ü  Etkinlikteü  500 kiloü  fındıkü  dağıtıldı.ü  Gelen misafirlerdenü ü  çok ilgi görenü  Türkiyeü  A Genç Takımlar Kupamız gururla sergilendi. Ayrıcaü  İlçemizeü  aitü  resimler sergilendi.ü 

Ankaradaü  kurulanü  Ankaraü  Çarşıbaşılılar Derneği'ü  ninü  yardımlarınıü  esirgemediğiü  Standımızaü  ilgininü  fazlaü  olmasıü ü  memnuniyit vericiydi.ü  İlçeü  Kaymakamı Sayınü  Özkan DEMİRü  veü  Belediye Başkanıü  Sayın Coşkun YILMAZü  standaü  gelenü ü  bakanlaraü  Keşanü  hediyeü  ederek,ü  kavrulmuş fındık ikramü  etti.ü 

Bakanlarımızdan Sayın Faruk Nafızü  ÖZAK ,ü  Selmaü  Aliyeü  KAVAF,ü  Mustafaü  CUMHUR,ü  Asım AYKAN,ü  Kemalettin GÖKTAޞ,ü  ,ü  Süleyman Latif YUNUSOĞLU' un yanı sıraü ü  diğerü  il veü  ilçelerin Belediye Başkanlarıü  standımızıü  ziyaret etti.ü ü  Ziyaret edenler arasında;ü ü  İran,ü ü  Sencan Belediye Başkanı ‘ü  daü  vardı.

Kaynak: www.carsibasi.bel.tr

Lütfen Üye Üye Olunuz.Aksi halde yorumlarınız eklenmeyecektir.