Tarihimiz

Köy tarihi ile ilgili yazılı kaynak maalesef yok ya da araştırılıp açığa çıkarılmamıştır. Var olan kaynaklar genellikle yakın tarihli ya da sözlü tarihten aktarılmış bilgiler.

Yavuz Köyü'nün hangi yıllarda kurulduğuna dair kesin kaynaklara rastlanmamıştır. Ancak köyde ‘Canlı Tarih' diye tanınan Süleyman Kocaman'ın anlattıklarına göre köyün 1050 yıllarında kurulduğu sanılmaktadır
Sonradan adını Trabzon'da görev yapan Osmanlı Padişahlarından Yavuz Sultan Selim'den alan Yavuz Köyü'nün ilk adının Saveriksa olduğu bilinmektedir. Bu adın ise Rumlar'dan kalma olduğu yine bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmet, Trabzon'u fethetmiş ancak bugün Akçakale denilen yerdeki kaleyi uzun süre ele geçirememişti. Fatih, ancak uzun yıllar sonra bu kaleyi düşürebilmiş ve Yavuz Köyü'ne girilebilmiştir. Rumların bu yöreden taşınmaması sebebiyle yörenin Türkleşmesi uzun zaman almıştır. Rumların ise bölgeyi ancak 1800'lü yıllarda terk ettiği söylenmektedir

Diğer Kaynaklara göreü  ise :

Osmanlı devleti döneminde köy ilkin yaklaşık elli yıl Akçaabat nahiyesine bağlanmış bilahare Vilayeti Çepni denen bölgede Kürtün Zeameti içinde yer almıştır. Buda bölgenin Trabzon'un fethinden önce ele geçirilmiş olduğunu veya o tarihten evvel ve-veya sonra hızlı bir şekilde Türk yerleşimi olduğunu ortaya koyar. Zira Kürtün 11.yy. da Çepniler tarafından alınmış, Çepniler, Harşit vadisi boyunca sahile inerek yöreyi fethetmiştir. Osmanlı fethinden sonra 1515 e kadar 55 yıl Görele ye kadar olan bölge Akçaabat(akçaova) nahiyesine bağlanmıştır. 1515 den sonra ise bugünkü Akçaabat sınırından itibaren Kürtün Zeametine bağlanmıştır. Kürtün zeameti (kazası) Doğuda Akçaabat nahiyesi batıda Çepni (Giresun) kazası Kuzeyde Karadeniz Güneyde ise Torul ile çevrilidir. Köy bu dönemde muhtemelen Görele ye bağlıdır.1809 da Vakfıkebir Trabzon sancağı merkezine bağlı nahiye olmuş 1874 de ise kaza yapılmıştır. Köyümüz bu dönemde doğrudan daha sonra ise Çarşıbaşı nahiyesine bağlı olarak Vakfıkebir'e bağlanmış, Çarşıbaşı'nın ilçe olması ile de buraya bağlanmıştır.
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Çarşıbaşı yöresi ile ilgili ‘'Yine kuzeye gidip Kılye (gilida) kalesine geldik. Buda Trabzon'un nahiyelerindendir. Tek başına zeamet olup tek başına subaşısı vardır. Ceneviz yapısı eski bir kalesi vardır. Gayet mamur köyleri vardır. Buradan Poruz (yoroz) kalesine geldik. Bu kale deniz kenarında kayalık bir burun üzerinde yapılmış olup…Dört tarafında mamur köyleri vardır.''diye yazar.
Köyün Türkler tarafından iskanı ile ilgili bir tarih vermek zor ancak ilk yerleşimin tahminen 12 yüzyıldan dan sonra 1200-1300 tarihlerinde olduğuü  söylenebilir.
Köyde Rum varlığıyla ilgili yer isimleri dışında belirgin bir kalıntı ya da söylence yoktur. Eğer varsa bile Mübadeleden çok önce köyü terk etmiş olmalılar.

Lütfen Üye Üye Olunuz.Aksi halde yorumlarınız eklenmeyecektir.