Tarihi Eserleri

Kullanıcı Oyu:  / 1
En KötüEn İyi 

TARİHİü  ESERLER

Köyümüzde eski dönemlere ait çok az tarihi eser bulunmaktadır. Bunların en bilineni Kaldırım yaylasının altındaki Gavur İskelesidir. Burada ki basamakların doğal mı yoksa insan yapısı mı olduğu tartışmalı olsa da, insan yapımı olduğu daha yaygın bir görüştür. Çünkü vadinin üstü bir kubbe şeklinde örülmüş önü de büyük kaya parçaları koymak suretiyle kapatılmıştır. Ne amaçla yapıldığı tam olarak bilinmese de yaygın rivayet buraya Trabzon Rum Devletinin hazinesinin gömüldüğü şeklindedir. Bu doğruluğu oldukça şüpheliü  bir ihtimaldir. Tarih kısmında belirtildiği gibi buranın Trabzon'dan önce feth edilmiş veya kontrol altına alınmış olma ihtimali yüksektir. Her ne kadar Akçakale 6 ay daha bir Rum komutan tarafından savunulduysa da sadece kale içine kısılıp kalmışlardı. Kuşatmayı yarıp buraya bir şey getirmiş olamazlar. Benim tahmin burada Sümela manastırı benzeri bir yapı olduğudur. Zira hemen yakınında taşa oyulmuş küçük bir oda vardır. Bu tür yerleri keşişler inzivaya çekilmek ya da saldırılardan korunmak için kullanırlardı. Bu bölgenin adı olan Arengelos'da kiü ü  –gel (kel) kelimesi keşiş odası demektir

Kale: Burası kale diye adlandırılsa da aslında bir kale değildir. Yalçın bir kaya parçası üstüne oyulmuş çeşitli boyutlarda küçük havuzlardan oluşmaktadır. Burası muhtemelen bir çeşit ayazma ya da tapınaktır.
Kayıktaş: Bu tepe hemen köyün yukarısındadır. Üstünde eski bir binanın temelleri vardır. Birkaç yıl önce meraklı gençler binanın horasan harcıyla yapılmış temellerini ve kayanın üzerinde bir mezarı ortaya çıkarmışlardı. Söylencede yöre deniz altındayken Hıdırnebi ve Kaldırımda yaşayan insanlar bu tepeye kayıklarını bağladığı için bu ismin verildiği anlatılır. Bu durum jeolojik verilere aykırıdır. Zira Bölge deniz altından yükseldiğinde henüz insanoğlu yeryüzünde değildi. Karadeniz büyük bir iç gölken insanlar bugün deniz altında olan bazı yerlere yerleşmiş daha sonra İstanbul boğazı açılıp deniz yükselince daha yükseklere çıkmışlardır. Kanaatimce burada manastır ya da kale benzeri bir yapı vardı. İsmi ise kaymak fiilinden gelmiştir. Buradan büyük bir kayanın kopup köyün içine yuvarlandığı bilinmektedir. Mevcut kayaların bazıları da yerinden kaymış gibi durmaktadır.

Oturak(oturacak) Taşlar: Arengelos ta eski yayla yolu üstünde bulunan bu taşlar iki tanedir. Yada bir tane iken unutulup diğeri onun adıyla anılmıştır. Biri Arengelos suyunun birkaç yüz metre aşağısındadır ki meşhuru da budur yayla yolcuları yükleriyle yaslanıp dinlenirlerdi. Bu yüzden Oturacaktaş denmiştir. Diğeri hemen suyun yanında büyük kayınların (gürgenlerin) dibinde yolun üstündedir. Üzerine bölgenin haritası kazınmıştır. Birkaç yıl önce ortaya çıkan bu taş yol çalışması sırasında tekrar hafriyat altında kalıp kaybolmuştur.

Bunların dışında köyde büyük selde yıkılmış bir taş köprü vardı. Üzerlerinde kilise olduğu söylenen üç tepe vardır. Buralarda herhangi bir yapı kalıntısı yoktur.

Kırandaü  Birinci dünya savaşından kalma bir şehit mezarı vardır.
Avakli da büyük bir dibek taşı vardır.
Yine söylenceye göre Avakli da büyük bir put heykeli varmış.
Bir şeyh yada keşiş onu dereye yuvarlamış köylüler geçe halatlarla çekerek eski yerine getirmişler. Sonrada bu durumu onun tanrılığının delili diye şeyhe göstermişler. ޞeyh sırtlarındaki ip izlerinden bu işi onların yaptığını anlamış. Putu kırıp onları cezalandırmış.
Birkaç yerde çok eski sahibi bilinmeyen bazı mezarlar bulunmuştur. Bunlar bize yerleşimin eskiliği hakkında kısmen bir fikir verebilir.

Araştıran:Erkan Dağ

Lütfen Üye Üye Olunuz.Aksi halde yorumlarınız eklenmeyecektir.