Mahalle Adları...

Kullanıcı Oyu:  / 1
En KötüEn İyi 

YER ADLARI

Vaştavanlık :ü  Söylenceye göre adını buraya yerleşik Vaşton adlı bir Ermeniden almıştır.
Avakli :ü yerleşimin 6. yy. dan önce kaldığı aşikardır.
Lugos : Rumca kurt demektir. Burada kurt olmasından ya da görülmesinden dolayı bu ismi almış olmalıdır.
Barak : Eski türkçede baş kafa demektir.Bazı bölgelerde köpek anlımın da kullanılsa da bu eski bir efsaneden (it barak) kalma bir anlam kaymasıdır. Ayrıca Büyük bir Türkmen boyu ve onlara özgü türkü türüne de denir.
Bekirli :Bu mahalle oraya yerleşen Gellecioğullarının dedesi Bekirden bu ismi almıştır.
Orta mahalle: Adını köyün ortasında olmasından alır. Pek çok köyde Orta ile Başlayan yer isimleri Rumca Meso kelimesi başlarken burada Türkçe orta ile başlaması dikkate değerdir.
Cağkut tepesi : Bu adın kökeni Türkçedir. Kutlu zaman yada kutlu sivri yer (zirve) demektir. Kut mübarek demektir. Cağ sivri uçlu şey demektir.Yada zaman anlamına gelen çağ' dan değişmiş olabilir.Eski Türklerde tepeler kutsal kabul edilirdi.

ü 

Yazan: Erkan Dağ

Lütfen Üye Üye Olunuz.Aksi halde yorumlarınız eklenmeyecektir.

Yorumlar   

# reyis kocaman 30-01-2012 16:57
yazar erkan dag buköyü 4 tane ermeniden kaldıgını yazmadın vaşton avak zadik cüvek diye biliyorum avaklıda kilise taşlarının oldugu ve dübektaşırar ama köyün engüzel mahallesi